Postveien

Den Trondhjemske Postvei var en veiforbindelse mellom Bergen og Trondheim som ble bygget etter en kongelig resolusjon fra 1785. Formålet var å få postgang en gang i uken. Arbeidet startet i 1787 og foregikk utover 1800 tallet. I Ørskog går veien fra Amdam til prestegarden, videre opp Landedalen, over Ørskogfjellet og ned Skorgedalen. Veien er delvis merket.