Postveien

Den Trondhjemske Postvei var en veiforbindelse mellom Bergen og Trondheim som ble bygget etter en kongelig resolusjon fra 1785. Formålet var å få postgang en gang i uken. Arbeidet startet i 1787 og foregikk utover 1800 tallet. I Ørskog går veien fra Amdam til prestegarden, videre opp Landedalen, over Ørskogfjellet og ned Skorgedalen. Veien er delvis merket.

Hei, verden!

Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger det eller slett det og start skrivingen!